המשחק

"משחק החיים" מאפשר לך, המטפל, שיח חדש ופתוח עם המטופלים. באמצעותו תוכל לקיים  תקשורת מכבדת המביאה את המטופל מהתנגדות לשיתוף פעולה. תהליך זה יביא למודעות ולתובנה עצמית בדבר התועלת שבטיפול התרופתי . דרך המשחק תעורר במטופל שלך את הרצון הפנימי שלו לקחת אחריות אישית על איכות חייו והבנת הקשר שבין הטיפול התרופתי העקבי לבין ממשקי חייו השונים. התוצאה של תקשורת איכותית זו תתבטא הלכה למעשה בחיזוק הקשר הטיפולי, ומכאן ביכולת גוברת שלך להשפיע על המטופל, לא רק בנוגע לעקביות בנטילת התרופות, אלא ביצירת קשר מושתת אמון, כבוד והערכה לך – המטפל.

על מה מבוסס המשחק?

משחק החיים מתבסס על הגישה המוטיבציונית ומעודד את המטופל לשיתוף פעולה מועיל ביחס להיענות שלו לטיפול התרופתי, תוך הבנת התועלות שיש לתרופות ומשמעותן לאיכות חייו.

האם המשחק מתאים לקבוצה?

המשחק מתאים לקבוצה ומאפשר דיון והרחבה של התועלות שיש לנטילת תרופות עקבית על חיי המטופלים ברבדים השונים שלהם. כמו- כן, המשחק מאפשר יצירת דינמיקה קבוצתית תומכת ומכילה שנוגעת באספקטים שונים של חיי המטופל – מלבד העיסוק בניהול הטיפול התרופתי.

מה באשר לטיפול פרטני?

המשחק מתאים בהחלט לטיפול פרטני שבו מתאפשרת חשיפה נרחבת של האינטראקציה של המטופל עם העולם שמסביבו, על צדדיו השונים. הטיפול הפרטני מגיע לרבדים עמוקים יותר בחייו של המטופל ומאפשר הרגעת חרדות שלו ודיון במעצורים שונים המונעים ממנו הגעה למיצוי מספק של חייו.

רוצים לקבל פרטים מלאים אודות המשחק? השאירו פרטים: